Archiwa tagu: projekty organizacji ruchu Łódź Tomaszów Koluszki Brzeziny Rawa Maz.

projekt stałej organizacji ruchu

Stałej organizacji ruchu

Projekty stałej organizacji ruchu

 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby nowo wybudowanej drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby planowanej przebudowy drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby zmiany na stałe organizacji ruchu na danym odcinku drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu na posadowienie znaków pionowych (informacyjnych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, i innych) lub poziomych w ciągu istniejącej drogi
 • projekty stałej organizacji ruchu dotyczące umieszczenia reklamy, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym
 • projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i miejsc obsługi podróżnych (znaki informacyjne)
 • projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej
 • projekty stałej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu
 • projekty stałej organizacji ruchu dla osiedli mieszkaniowych
 • projekty stałej organizacji ruchu dla centrów handlowych, galerii handlowych i parków handlowych
 • projekty stałej organizacji ruchu dla parkingów publicznych oraz komercyjnych
 • inne projekty stałej organizacji ruchu na życzenie klienta
plan organizacji tymczasowej

Tymczasowej organizacji ruchu

Tymczasowe projekty organizacji ruchu drogowego na czas robót związanych między innymi z:
 budową przyłącza gazu
 budową przyłącza do budynku
 budową magistrali wodociągowej
 budową kanalizacji telefonicznej
 budową sieci teleinformatycznej
 budową przyłącza sieci wodnej
 budową przyłącza sieci ciepłowniczej
 budową budynku mieszkalnego
 rozbiórką budynku
 oczyszczaniem jezdni
 wymianą banera reklamowego
 ustawieniem dźwigu
 postawieniem rusztowania (naprawą elewacji budynku)
 remontem chodnika, ścieżki rowerowej, jezdni
 pracami geologicznymi – odwierty geologiczne

W przypadku gdy nie jest wymagany Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego wykonujemy „PLAN I OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA I OZNAKOWANIA ROBÓT”