Archiwa kategorii: Tymczasowej organizacji ruchu

plan organizacji tymczasowej

Tymczasowej organizacji ruchu

Tymczasowe projekty organizacji ruchu drogowego na czas robót związanych między innymi z:
 budową przyłącza gazu
 budową przyłącza do budynku
 budową magistrali wodociągowej
 budową kanalizacji telefonicznej
 budową sieci teleinformatycznej
 budową przyłącza sieci wodnej
 budową przyłącza sieci ciepłowniczej
 budową budynku mieszkalnego
 rozbiórką budynku
 oczyszczaniem jezdni
 wymianą banera reklamowego
 ustawieniem dźwigu
 postawieniem rusztowania (naprawą elewacji budynku)
 remontem chodnika, ścieżki rowerowej, jezdni
 pracami geologicznymi – odwierty geologiczne

W przypadku gdy nie jest wymagany Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego wykonujemy „PLAN I OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA I OZNAKOWANIA ROBÓT”