projekt_zjazdu

Zjazdu

Projekt zjazdu obejmuje opracowanie:

 • części opisowej
 • części rysunkowej

Na część opisową składa się wykonanie:

 • opisu technicznego lokalizacji celu
 • przedmiaru robót
 • obliczenia hydrologiczne zlewni
 • obliczenia wymaganej niwelety
 • opinia geotechniczna

W części rysunkowej zostają wykonane:

    • mapy lokalizacji celu na mapie topologicznej oraz analizowana zlewnia
    • plan sytuacyjny na mapie sytuacyjno – wysokościowej z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu, sąsiedztwa z działkami, przebiegu istniejących dróg i ulic na działkę
    • rzut z góry (ukazujący szerokość zjazdu, wyłukowania, skosy)
    • profil poprzeczny z naniesieniem niwelety zjazdu, istniejącego rowu i projektowanego odwodnienia (ukazujący przekrój uliczny zjazdu lub dla zjazdów przechodzących przez rów – zaprojektowany przepust drogowy, wjazd bramowy)
    • profil podłużny z pokazaniem wymaganych spadków i miejsca połączenia z istniejącym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>