projekty organizacji łódź

O NAS

Jesteśmy firmą działającą na terenie województwa Łódzkiego zajmującą się przygotowywaniem i opracowywaniem projektów organizacji ruchu – projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów tymczasowej organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych. W razie zaistnienia takiej potrzeby przygotowujemy i wykonujemy dokumentację dotyczącą zajęcia pasa ruchu drogowego związanego z docelowym projektem organizacji ruchu.

Opracowywane projekty organizacji ruchu spełniają wymagania następujących ustaw i rozporządzeń:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997.98 602 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985.14. 60 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002.170.1393 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003.220.2181 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003.77.729 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004.140.1481 ze zm.)

Prowadzimy wszelkie, wymagane do uzyskania pozytywnych zatwierdzeń i opinii, postępowania administracyjne przed poszczególnymi organami administracji publicznej, do których zaliczamy m. in.:

 • Komendę Powiatową Policji, Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Policji
 • Zarząd Dróg Powiatowych, Wojewódzkie Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wydziały Infrastruktury Urzędów Marszałkowskich, Wydziały Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska miast na prawach powiatu, poszczególne Zespoły ds. Ruchu Drogowego odpowiednich urzędów i inne organy
 • Wydziały Infrastruktury urzędów gminnych
 • Inne organy lub podmioty, których opinia jest wymagana do uzyskania zatwierdzonego projektu stałej bądź tymczasowej organizacji ruchu

 

Zajmujemy się także opracowaniem dokumentacji projektowych z zakresu budownictwa drogowego z wszelkimi niezbędnym uzgodnieniami na:

 • Zjazdy z drogi publicznej - z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych;
 • Organizacje ruchu – czasowe oraz  stałe;
 • Projekty budowy, przebudowy, remontu
  -dróg wewnętrznych oraz publicznych                                                - zjazdów
  - dróg wewnętrznych
  - parkingów
  - placów manewrowych
  (wraz z odwodnieniem)
 • Realizujemy projekty drogowe m.in. pod::
  - domki jednorodzinne
  - restauracje
  - zakłady przemysłowe
  - warsztaty samochodowe
  - hotele
  - centra handlowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WYKONUJEMY: *projekt zjazdu (zwyczajowe nazwy: projekt wjazdu, projekt wyjazdu, projekt dojazdu, projekt wjazdu bramowego) *projekt organizacji ruchu (projekt stałej organizacji ruchu *projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy) *projekt drogi *projekt drogi wewnętrznej *projekt zjazdu indywidualnego *projekt zjazdu publicznego *projekt zjazdu z drogi gminnej *projekt zjazdu z drogi powiatowej *projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej *projekt zjazdu z drogi krajowej